Dec 012014
 

Vår 2:a pubkväll är snart på gång, japp, nu är det återigen dags att träffa gelikar under lättsamma former, vi träffas på Bishops Arms i Gävle den 17:e december kl 18:00. Tag med dig ett glatt och öppet sinne och gärna några polare som delar intresset för sci-fi och närliggande genres.

Pubkväll 17:e december 2014

Pubkväll 17:e december 2014

Dec 012014
 

Strålande nyheter!

Fyra av föreningens medlemmar har förärats ett gemensamt stipendium ur Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, detta med motiveringen “För att framgångsrikt ha dragit igång sf-fandom i Gävle”.

Medlemmarna Ronny Rasmusson, Seppo Laine. Anders Thyr och Stefan Gemzell har gemensamt fattat beslutet att stipendiet skall komma föreningen till dels, detta så att vår fantastiska förening kan fortsätta att utvecklas.

Föreningen är riktigt stolt över att våra medlemmar förärats med detta stipendium.