Vill du bli medlem i Gefle Science-Fiction?

Nu finns det möjlighet att vara med och stödja Gävle Science Fiction förening med ett medlemskap.

Vi årsmötet 2016-03-19 beslöts att årsavgiften kvarstår på 50:- och löper per kalenderår, dvs helt oförändrat.

Medlemsavgiften betalas in på följande sätt, till Bankgiro: 512-2205

Var noga med att skriva något i det meddelandefält som finns när du gör betalningen, så att det går att identifiera att det är du som gjort betalningen.

När du gjort din inbetalning, maila till razz@gavlenet.se och berätta att betalning skett, samt bifoga även en adress och e-post, så skickar Gefle Science-Fiction ut ett medlemskort till dig inom kort.

Det du som medlem kan få ut av ett medlemskap i Gefle Science-Fiction är lite upp till dig själv, för vi inom föreningen har en tanke som bygger på eget kreativt arbete för att främja spridandet av Science-Fiction, införande av intergalaktisk valuta och att skapa fred mellan alla planeter. Skämt åsido, en intresseförening blir aldrig bättre än vad medlemmarna gör det till.

Vi hoppas att du vill bli en stark kugge i vår förening.

 

Stefan Gemzell & Ronny Rasmusson