Vad är vår grej?

Vi har en skrivning i utkastet till våra stadgar som sammanfattar rätt bra vad som är grejen med Gävle Science-Fiction,

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att sprida kunskap om kulturella genren Science-Fiction, verka för kulturellt utbyte med likasinnade och närliggande kulturella inriktningar, samt att genom olika arrangemang, filmfestivaler, seminarium och andra aktiviteter sprida kunskap om Science-Fiktion. Föreningen har även till syfte att införa en intergalaktisk valuta, planetfederation samt att skapa fred mellan alla planeter.

Lite mer uttytt blir det att vår grej är att ha kul inom ramen för Science-Fiction, varken mer eller mindre.