Dec 012014
 

Strålande nyheter!

Fyra av föreningens medlemmar har förärats ett gemensamt stipendium ur Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, detta med motiveringen “För att framgångsrikt ha dragit igång sf-fandom i Gävle”.

Medlemmarna Ronny Rasmusson, Seppo Laine. Anders Thyr och Stefan Gemzell har gemensamt fattat beslutet att stipendiet skall komma föreningen till dels, detta så att vår fantastiska förening kan fortsätta att utvecklas.

Föreningen är riktigt stolt över att våra medlemmar förärats med detta stipendium.

 Leave a Reply

(required)

(required)