Styrelse – Gefle Science-Fiction

I samband med föreningens årsmöte 2016-03-09 valdes följande styrelse i föreningen.

  • Ordförande, Ronny Rasmusson
  • Kassör, Seppo Laine
  • Sekreterare, Stefan Gemzell
  • Ledamot, Anders Thyr